فیزیک

امین روا کیست؟

امین روا کیست؟

  من یک درون گرای مصمم و جدی در کارم هستم… در حال حاضر دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک هستم و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خودم رو در دانشگاه شهید بهشتی تهران گذروندم… ۵ سال پیش به این فکر میکردم که چرا باید استان ما از لحاظ قبولی کنکور…